Om

  • Psykiatrisk Sjukskötare
  • Diplomerad Hormonterapeut
  • Baskurs i Kroppsorienterad psykoterapi
  • Andningsskola handledare

 

Psykoedukation och föreläsningar! Ta kontakt annasarasidback@gmail.com